:: discography

HELLSPAWN DEMO 2005

1. Hypocrisy (lyrics) (mp3)
2. Legion (lyrics)
3. Antimary (lyrics)
4. Velvet Sashes Of Voices (lyrics)
5. Voice Of Damnation (lyrics) (mp3)REH 12.07.

1. Forty and Four (mp3)
2. Hellspawn (mp3)